אופיים של שינויים בבית־הספר: שינוי אפיזודי ושינוי מתמשך

אופיים של שינויים בבית הספר : שינוי אפיזודי ושינוי מתמשך בתי ספר הם ארגונים שפועלים במידה רבה מכוח ההתמד ( אינרציה . ( כוח ההתמד מוגדר כחוסר יכולת של בית הספר להשתנות באותה מהירות שבה הסביבה משתנה . לכוח ההתמד בארגון יש סיבות שונות , כגון המבנים הבסיסיים שלו ( ההיקף של מנגנון הניהול , ( דפוסי התנהגות שגרתיים ( סוג התקשורת בין האנשים , ( נקודות של עיוורון ( התפיסה ש"אצלנו אין בעיות , ( " קביעות של ההנהלה ( מנהל ש"יושב על כסאו כבר עשרים שנה , ( " צורך בשמירת הזהות " ) למסיבות הסיום שלנו יש מוניטין כי אצלנו התלמידים מכינים הכל בעצמם ( " וכדומה . כל אלה מרכיבים את מסגרת החשיבה , ויש להביאם בחשבון בעת שינוי אפיזודי בארגון , ( Weick & Quinn , 1999 ) שמשמעותו היא בדרך כלל שבירה של כוח ההתמד . שינוי אפיזודי כאשר מתבוננים במבט כולל על שטף האירועים בבתי ספר , ובארגונים בכלל , מתקבלת תמונה של חזרה בלתי פוסקת על פעולות מסוימות ושל שגרה המנוקדת פה ושם באפיזודות אקראיות של שינוי משמעותי . אך הסתכלות מקרוב ברמת המיקרו מעלה שמתקיימות כל העת פעולות מתמשכות של הסתגלות והתאמה למציאות . יש הסבורים שגם אם...  אל הספר
רמות