מבוא

מבוא זה יותר מחמישה עשורים נעשים בישראל ובעולם נסיונות אינטנסיביים ומקיפים לשנות את פני בית הספר . יש כמובן טעם לדון במהות התכנים ובמטרותיהם של הנסיונות הללו , אך לשם כך נדרשת יריעה אחרת . מכל מקום , ניתן לראות שהנסיונות כוללים תחומים רבים : דרכי ההוראה , המבנה הארגוני של מערכות החינוך באופן כללי ומבנה בית הספר באופן ספציפי , ניהול עצמי ואוטונומיה בית ספרית , תוכני הוראה , טכנולוגיות הוראה , תפיסת תפקידיהם של המורה והמנהל , איכות ההכשרה של מורים ואנשי חינוך ועוד ( ראו דוח ועדת דברת - כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל , . ( 2005 רבים מן הנסיונות לשנות ולשפר את בתי הספר , הן בישראל והן בעולם , לוו על ידי אנשי אקדמיה וחוקרי חינוך , אשר תיעדו את התהליכים ואת תוצאותיהם . ( Muncey & McQuillan , 1996 ; Murphy & Louis , 1999 ; Sarason , 1996 , 2002 Joyce , Hersh & McKibbin , 1983 ; Louis & Miles , 1990 ; McLaughlin , 1990 ; Datnow , 2002 ; Fullan , 1993 ; Hargreaves , 1994 ; Huberman & Miles , 1984 ;) אחת ההבנות שהושגו בתקופה ממושכת זו של רפורמות ושינויים במערכות החינוך היא שיש קשר ברור ב...  אל הספר
רמות