הצעות לעבודה עם צוות בית־הספר בנושא של דפוסי ארגון ותחושת מסוגלות

הצעות לעבודה עם צוות בית הספר בנושא של דפוסי ארגון ותחושת מסוגלות . 1 הפרק מעלה שאלות בנוגע לקשר שבין דפוסי הארגון בבית הספר לבין תחושת המסוגלות של המורים , אשר דיון בו עשוי לחשוף רובד פנימי וסמוי של אמונות המורים ביחס להוראה , וכן להעלות לרמת מודעות גבוהה יותר את השפעותיהם של דפוסי הארגון בתחומים שונים של בית הספר על עבודת ההוראה של המורה בכיתה . לכן מוצע לקיים דיון סביב כמה שאלות הקשורות לקשר זה שבין דפוסי הארגון בבית הספר לבין תחושת המסוגלות של המורים , תוך הבחנה בין הסולמות השונים שלה . לצורך זה חשוב שאנשי הצוות יגדירו את דפוסי הארגון במונחים המאפיינים את בית ספרם . הסולמות שהוצגו בפרק זה , דוגמת יעילותן של הישיבות או יחסי הגומלין בצוות , יכולים לשמש דוגמה , והצוות יכול לזהות ולהגדיר מאפיינים ארגוניים אחרים . הדיון יכול להיערך תחילה בצוות ניהול , ולאחר שחברי הצוות מנתחים את תוצאות הדיון ומבינים את המשמעויות שעלו ממנו , ניתן לפתח דיונים כאלה בצוותי מקצוע . שאלות לדוגמה המוצעות לדיון הן : כיצד אפשר להסביר את הממצא המחקרי שלפיו לדפוסי הארגון יש השפעה ניכרת על תחושת המורים ביחס ליכולת...  אל הספר
רמות