סיכום

סיכום בשני המחקרים שהוצגו כאן ראינו כיצד דפוסי הארגון קשורים לתחושת המסוגלות של מורים , וכן כיצד הם קשורים ליישומה של למידה שיתופית . אפשר לסכם את הקשרים בין שלושת הגורמים הללו באופן הבא :  אל הספר
רמות