למידה שיתופית ותחושת המסוגלות של מורים

למידה שיתופית ותחושת המסוגלות של מורים בפרק ה נידון הקשר - המבוסס על שנים רבות של מחקר ענף - בין גישות שונות של למידה שיתופית לבין תפיסות של תלמידים ביחס לחייהם בבית הספר וביחס להישגיהם הלימודיים . הסתבר שלגישות השונות של למידה שיתופית יש השפעה חיובית על האופן שבו התלמידים תופסים את חייהם בבית הספר , ועל סמך מחקרים רבים שנעשו עד כה ניתן להניח שקיים קשר בין תפיסה חיובית של בית הספר והלימודים בו לבין עלייה הדרגתית בהישגים . הממצאים בפרק זה זורים אור על הלמידה השיתופית מזווית שונה , בחושפם את הקשר המשולש שבין דפוסי הארגון ועבודת הצוות בבית הספר , דרכי ההוראה והלמידה השיתופיות ( כשיטת הוראה מתקדמת ורלוונטית למציאות שבה בית הספר פועל ) ותחושת המסוגלות של המורים . אם לומדים להבין את מערכת בית הספר כמכלול של השפעות ויחסי גומלין בין מרכיביו , ואם מזהים את המרכיבים שביניהם קיימים אותם יחסי גומלין , אזי אפשר ללמוד מהם התנאים הנכונים יותר הדרושים כדי להגיע אל המטרה של הישגים לימודיים בקרב כלל התלמידים . חוקרים מצאו כי תלמידים איטיים המתקשים בלמידה משפיעים על תחושת המסוגלות של המורה , על ציפיותי...  אל הספר
רמות