טבלה ‭:6.6‬ רגרסיה של עבודת־הצוות, מידת ההפעלה של למידה שיתופית וותק המורים על תחושת המסוגלות של המורים (כמקשה אחת)