טבלה ‭:6.5‬ רגרסיה של ארבעת המדדים של מסוגלות ושל טיב עבודת־הצוות על מידת ההפעלה של למידה שיתופית