טבלה ‭:6.4‬ ממוצעים, סטיות־תקן וציוני F של תחושת מסוגלות המורים בדרגות שונות של הפעלת שיטות הוראה שיתופיות ‭(N=121)‬