מחקר שני: למידה שיתופית ועבודת־צוות, ותחושת מסוגלות של מורים בחטיבות־ביניים

מחקר שני : למידה שיתופית ועבודת צוות , ותחושת מסוגלות של מורים בחטיבות ביניים במחקר השני המוצג בפרק זה השתתפו 121 מורים שלימדו בתשע חטיבות ביניים . בדומה למחקר הראשון , רוב המורים מתשע החטיבות הללו השתתפו בהשתלמויות , אם כי היה הבדל מסוים באופן שבו חולקו שעות ההשתלמות בין בעלי התפקידים השונים . ההשתלמות למנהלים כללה 12 מפגשים שנמשכו בםך הכל 60 שעות ( לעומת 80 שעות במחקר הראשון , ( למורים ניתנו 42 שעות השתלמות ( לעומת 56 במחקר הראשון , ( והרכזים קיבלו 90 שעות השתלמות ( לעומת 66 במחקר הראשון . ( הכוונה במחקר השני הייתה לפתח את הרכזים ככוחות שינוי פנימיים בבית הספר , ועיקר ההדרכה הבית ספרית היה מכוון להכשירם לכך , אם כי לא באופן בלעדי . על פי התוכנית , היו הרכזים אמורים להמשיך את עבודת המדריכים לאחר שאלה יסיימו את תפקידם . לנוכח כוונה זו נבדקו במחקר השני ההבדלים בתחושת המסוגלות בין מורים לבין רכזים , שלא נבדקו במחקר הראשון , כדי לדעת עד כמד . השפיעו ההכשרה ונטילת האחריות הפדגוגית להובלת השינוי בדרך ההוראה על תחושת המסוגלות של הרכזים . לכל אחת מתשע החטיבות הוצמדה במשך שנתיים מדריכה , שהגי...  אל הספר
רמות