ציור ‭:6.3‬ אחוזי השונות המוסברת של תחושת המסוגלות של המורים על־ידי מאפיינים ארגוניים בבתי־ספר ממלכתיים, ממלכתיים־דתיים ותיכונים לאחר שלוש שנים