ציור ‭:6.2‬ אחוזי השונות המוסברת של תחושת המסוגלות של המורים על־ידי מאפיינים ארגוניים בבתי־ספר ממלכתיים, ממלכתיים־דתיים ותיכונים לפני תחילת הפרויקט