טבלה ‭:6.3‬ השינוי שחל במשך שלוש שנות הפרויקט בהסברת השונות של תחושת המסוגלות של המורים בבתי־ספר יסודיים ממלכתיים, יסודיים ממלכתיים־דתיים ותיכונים על־ידי דפוסי הארגון הקיימים בבית־הספר