טבלה ‭:6.2‬ ממוצעים, סטיות־תקן וערכי F של תחושת המסוגלות של המורים בבתי־הספר היסודיים הממלכתיים, בבתי־הספר היסודיים הממלכתיים־הדתיים ובתיכונים לאחר שלוש שנים ‭(N=242)‬