טבלה ‭:6.1‬ ממוצעים, סטיות־תקן וערכי F של תחושת המסוגלות של המורים בבתי־הספר היסודיים הממלכתיים, בבתי־הספר היסודיים הממלכתיים־הדתיים ובתיכונים בתחילת הפרויקט ‭(N=327)‬