ציור ‭:6.1‬ ממוצע הציונים של תחושת המסוגלות של המורים בבתי־הספר היסודיים הממלכתיים, הממלכתיים־הדתיים והתיכונים, לפני תחילת הפרויקט ולאחר שלוש שנים