מחקר ראשון: הקשרים בין דפוסי הארגון בבית־הספר לבין תחושת המסוגלות של המורים

מחקר ראשון : הקשרים בין דפוסי הארגון בבית הספר לבין תחושת המסוגלות של המורים הממצאים שיוצגו להלן חושפים את הקשרים המורכבים שנמצאו בין עשרה מדדים המייצגים את תרבות הארגון בבית הספר , כפי שנתפסו על ידי המורים שלימדו בהם , לבין תחושת המסוגלות של אותם מורים . הנתונים נאספו מ 11 בתי ספר , שלימדו בהם כ 320 מורים . כל בתי הספר הללו השתתפו בפרויקט שתואר לעיל במבוא לשער השני . נחזור ונזכיר כאן בקצרה את תוכנית הפרויקט . הפרויקט כלל שתי פעולות מרכזיות : השתלמויות וקורסים לצוותי מורים ולמנהלים , והדרכה צמודה לכל בית ספר . ההשתלמויות והקורסים הקיפו את רוב המורים ואת כל המנהלים בעיר . ההשתלמויות למורים עסקו בעקרונות וביישום של שיטות למידה שיתופיות ( בעיקר הוראה מורכבת ולמידה בקבוצות חקר ) שנמצא כי מסייעות בשיפור מצבם של תלמידים בכיתות הטרוגניות ( ריץ ; 1997 , ' ריץ' ובן ארי , . ( 1994 ההשתלמויות תוכננו לפרק זמן ממושך דיו להבטיח שהמורים אכן ילמדו את שיטות ההוראה השיתופיות באופן יסודי ויוכלו ליישמן באופן הרצוי ביותר בכיתותיהם , בסיוען של המדריכות . נוסף על ההשתלמויות למנהלים ולמורים התקיימה גם השתל...  אל הספר
רמות