מאפיינים, הגדרות ומדדים של תחושת מסוגלות של מורים

מאפיינים , הגדרות ומדדים של תחושת מסוגלות של מורים בשנות השמונים של המאה העשרים הוגדרה תחושת מסוגלות בקרב מורים כ"אמונתם של המורים ביכולתם להשפיע באופן חיובי על הלמידה של תלמידיהם" . ( 1984 Ashton , ) בהגדרה זו טמונה הבחנה בין האמונה של המורה שהתוצאות המתקבלות אצל התלמידים נשלטות על ידיו לבין האמונה שהן נשלטות על ידי גורמים חיצוניים , כגון הרקע של התלמידים והוריהם והסביבה שבה התלמידים גדלים . הבסיס התיאורטי למושג "תחושת מסוגלות" הונח על ידי בנדורה , ( Bandura , 1977 ) אשר התייחס לשני ממדים של מסוגלות : > א < תחושת מסוגלות אישית , שהיא מידת המאמץ שישקיע אדם בפעולה ומשך הזמן שבו יתמיד במאמציו אם ייתקל בקושי או בהתנסות לא מוצלחת ; ( ב ) אמונתו של אדם בקשר שבין פעולות לבין תוצאותיהן , ללא התייחסות ליכולתו האישית לבצע פעולות אלה בהצלחה . ( 1993 Guskey & Passaro , 1994 ; Hoy & Wooifoik , ) לדוגמה , אפשר שאדם יתייחס לעצמו כאל בעל מסוגלות גבוהה בביצוע פעולה מסוימת חרף העובדה שהוא אינו זוכה בהערכת החברה , ומן הצד האחר , אדם יכול לחוש שהוא אינו מסוגל לבצע פעולה מסוימת באופן יעיל אף שהפעילות שבה ...  אל הספר
רמות