טבלה ‭:5.5‬ שכיחויות ואחוזים של היגדים חיוביים ושליליים שכתבו תלמידים מקבוצת־הניסוי ומקבוצת־הביקורת בתחילת השנה שלאחר הניסוי