טבלה ‭:5.4‬ ההפרש בין פערי הממוצעים של השאלון בתחילת השנה ובסופה בין כיתות בעלות רמת הישגים גבוהה לבין כיתות בעלות רמת הישגים נמוכה, בשתי קבוצות המחקר