ציור ‭:5.5‬ הבדלים בין קבוצת־הניסוי לקבוצת־הביקורת בסולם "אהבה לבית־הספר" לפני תחילת הניסוי ולאחר סיומו