ציור ‭:5.4‬ הבדלים בין קבוצת־הניסוי לקבוצת־הביקורת בסולם "יחס רגשי למורים" לפני תחילת הניסוי ולאחר סיומו