ציור ‭:5.3‬ הבדלים בין קבוצת־הניסוי לקבוצת־הביקורת בסולם ''יחס רגשי ללימודים" לפני תחילת הניסוי ולאחר סיומו