ציור ‭:5.2‬ ממוצעי הציונים בסולם "שביעות־רצון חברתית" בכיתות עם הישגים נמוכים ובכיתות עם הישגים גבוהים, בקבוצת־הניסוי לעומת קבוצת־הביקורת