ציור ‭:5.1‬ ממוצעי הציונים של תפיסת איכות החיים של תלמידים בכיתות עם הישגים נמוכים ובכיתות עם הישגים גבוהים, בקבוצת־הניסוי ‭(N=156)‬ לעומת קבוצת־הביקורת ‭(N=125)‬