תקציר תיאורי של הממצאים

תקציר תיאורי של הממצאים ארבעה ממצאים בולטים עלו מניתוח הנתונים : . 1 התלמידים בכיתות הניסוי ה"טובות" ( קרי , בעלות רמת הישגים גבוהה ) לא התלהבו משיטת הלימוד החדשה שהתנסו בה , ובאופן לא צפוי חלה בקרבם הירידה הניכרת ביותר בציוני איכות החיים בין תחילת השנה לבין סופה . לעומתם , תלמידי הכיתות ה"טובות" בבית הספר ששימש קבוצת ביקורת גילו יציבות , ולעיתים אף נטייה לעלייה בציוני איכות החיים . . 2 התלמידים בכיתות הניסוי ה"איטיות" ( קרי , בעלות רמת הישגים נמוכה ) גילו ירידה מתונה ביותר בציוני איכות החיים באופן כללי פרט לסולם שמדד אהבה , לבית הספר , שבו גילו התלמידים הללו נטייה לעלייה . לעומתם , בקרב התלמידים בכיתות ה"איטיות" בקבוצת הביקורת , שבה הושם כאמור דגש חזק בשיפור הציונים ובהכנה לבגרות , חלה הירידה התלולה ביותר בציוני איכות החיים . . 3 בסיום השנה נסגרו לחלוטין הפערים בציוני איכות החיים בין הכיתות ה"טובות" לבין הכיתות ה"איטיות" בקבוצת הניסוי , ואילו בבית הספר ששימש קבוצת ביקורת גדלו הפערים באופן ניכר , וציוני איכות החיים של התלמידים מן הכיתות ה"איטיות" היו הנמוכים ביותר מבין ארבע הקבוצות שנ...  אל הספר
רמות