טבלה ‭:5.2‬ טיוטה של מערכת השעות שתוכננה על־ידי המורים