טבלה ‭:5.1‬ סיכום הראיונות שנערכו עם המורים על־אודות תפיסותיהם לגבי תוכנית השינוי המוצעת, כולל רעיונות חדשים או הצעות נוספות ‭(N=20)‬