פרק ה :השפעתן של דרכי הוראה שונות על תפיסתם של התלמידים ביחס לאיכות החיים בבית־הספר

פרקה : השפעתן של דרכי הוראה שונות על תפיסתם של התלמידים ביחס לאיכות החייםבבית הספר פרק זה מספר על שני בתי ספר תיכונים - "הר כרמל" ו"גבעתיים" ( השמות בדויים ) - שבאחד מהם הופעל פרויקט של שינוי בשיטות ההוראה בכיתות ט , ואילו באחר נמשך הלימוד בשיטות מסורתיות פרונטליות . הפרק מתאר את תהליך השינוי של התפיסה הפדגוגית שהתרחש בקרב צוות המורים וההנהלה בבית הספר שבו הופעל הפרויקט , וכיצד השפיע הדבר על האופן שבו התלמידים תופסים את איכות החיים בבית הספר . במקביל מסופר מה קרה לתלמידים בבית הספר האחר , הנמצא באותו קמפוס , שהדגש העיקרי במדיניותו היה שיפור מרבי בתוצאות מבחני הבגרות של תלמידיו , ומה הייתה השפעתה של מדיניות זו עליהם . בפרק ב ראינו כיצד במסגרת סדנה ללימוד המודל של פתרון בעיות בצוות מורים , צוותים של מנהלים ומורים מנתחים את הבעיות שהם בחרו להתמודד עימן . באותה השתלמות למדו המשתתפים גם את התיאוריה והמעשה של עריכת סקר משוב בבית הספר . הנושא נלמד כשלב הכרחי בכל תהליך של שינוי בארגון וכחלק מן הניסיון לזהות דפוסי התנהגות ותרבות בית ספריים כדי שיהוו בסים לקבלת החלטות בדבר מה שרצוי לשפר או לשנו...  אל הספר
רמות