הצעות לעבודה עם בית־הספר בנושא ההבדלים בין קבוצות שונות של בעלי תפקידים

הצעות לעבודה עם בית הספר בנושא ההבדלים בין קבוצות שונות של בעלי תפקידים . 1 ניתן להציג את ארבע הטיפולוגיות של הוי וסויטלנד > עמ' ( 106 לפני צוותים שונים בבית הספר , כל פעם לפני צוות אחר , ולבקש מהם להחליט מהי הטיפולוגיה הנכונה בעבור בית ספרם . לאחר מכן ניתן להשוות את התשובות , לאתר את ההבדלים , ולבדוק מהו המקור לראייה השונה של הדברים . . 2 לגבי שאלות אחדות רצוי לקיים דיון נפרד בצוות הניהול ובצוותים מקצועיים . לאחר עיון בטבלה 4 . 1 ( עמ' , ( 108 רצוי להעלות את השאלות הבאות : אילו מן הערכים המופיעים בטבלה ניתן לזהות בבית הספר ? מהו דירוגם , מן הבולט ביותר ועד לסמוי ביותר ? ( אפשר לבקש מהאנשים לתת ערכים מספריים - לדוגמה , 10 לערך הבולט ביותר ו 2 לסמוי ביותר - לחבר לכל ערך את סך הציונים שקיבל , לחלק את התוצאה במספר המשתתפים , וכך לכמת את ממוצע התשובות ( . לאחר מכן ניתן לקיים דיון במשמעות הציונים שהתקבלו , ולבדוק אם אלה הערכים שאנשי הצוות מזדהים עימם , אם יש ערכים שהם היו מעדיפים לשנות , ומדוע . . 3 מומלץ להשתמש בכלי של שבע אמות המידה ( טבלה , 4 . 2 עמ' ( 110-109 לאבחון האופן שבו אנשי הצו...  אל הספר
רמות