משמעות הממצאים שהתגלו בשני הסקרים

משמעות הממצאים שהתגלו בשני הסקרים על מנת להבין את הממצאים ואת משמעותם חשוב לחזור ולהזכיר כי המשתתפים בסקר הראשון לימדו בעשרים ושמונה בתי ספר שנבחרו באופן אקראי ממחוזות שונים בישראל , ואילו כל משתתפי הסקר השני לימדו בחמישה בתי ספר ממלכתיים דתיים שהיו מרוכזים כולם בעיר אחת . ההבדל בין שתי האוכלוסיות התבטא בכך שהנבדקים בסקר השני תפסו את הדגם הארגוני של בית ספרם כנוטה יותר באופן משמעותי לכיוון הביורוקרטי המדרגי בהשוואה לנבדקים בסקר הראשון . זאת , בין שהם פעלו בבתי ספר יסודיים ובין שהם פעלו בבתי ספר על יסודיים . עם זאת , שני הסקרים מעידים כי בבתי הספר קיימות שלוש קבוצות שתופסות אותו מקום עבודה באופן שונה . נראה כי העובדה שהאנשים מגיעים מדי יום לאותו מקום עבודה , פוגשים אותם עמיתים ושותפים באחריות להשגת אותן מטרות , אין בה כדי ליצור תפיסה אחידה של בית הספר . הנקודה הראשונה שעלתה מן הסקרים היא ששבעת המדדים שבודקים את מקומו של בית הספר על הרצף שנע בין דגם ארגוני ביורוקרטי מדרגי לבין דגם מערכתי נחלקים לשני גורמים . נראה שכלל אנשי הצוות בבית הספר , מעבר להבדלי התפקיד ומעבר לסוגים השונים של בת...  אל הספר
רמות