ציור ‭:4.7‬ הבדלים בין בעלי תפקידים שונים בדירוג אמות־המידה הפנימיות והחיצוניות בשני הסקרים ‭(N=494)‬