השוואה בין שני הסקרים

השוואה בין שני הסקרים כפי שראינו קודם , בסקר הראשון נערך ניתוח גורמים אשר זיהה שני גורמים שהיה ביניהם הבדל משמעותי : הגורם הראשון כלל ארבע אמות מידה שנתפסו כעניינו הפנימי של בית הספר בלבד , והגורם השני כלל שלוש אמות מידה שנתפסו כמושפעות על ידי כוחות או גורמים חיצוניים לבית הספר . כמו כן ראינו שבסקר הראשון דירגו המשתתפים את אמות המידה שנתפסו כפנימיות באופן שנוטה לכיוון מערכתי יותר , ואילו את החיצוניות הם דירגו באופן שנוטה יותר לכיוון ביורוקרטי , עם הבדל משמעותי בין שני הגורמים . כפי שנראה עתה , הבדלים כאלה התגלו גם בסקר השני , אם כי קטנים באופן ניכר מן ההבדלים שהתגלו בסקר הראשון . ציור 4 . 6 מציג את ההבדלים בין שני הסקרים בדירוג אמות המידה הפנימיות והחיצוניות . הציור מראה שההבדל בין שני הסקרים היה בעיקר בפער השונה בין אמות המידה הפנימיות והחיצוניות : בעוד שבסקר הראשון היה פער בולט ביניהם , בסקר השני היה אומנם פער בכיוון דומה , אך גודלו היה כמחצית הפער בסקר הראשון ( פער של 1 . 34 נקודות בסקר הראשון לעומת . 51 בסקר השני . ( עתה נבדקו ההבדלים בין בעלי התפקידים השונים לגבי דירוג אמות המידה ...  אל הספר
רמות