ציור ‭:4.4‬ הבדלים בין בעלי תפקידים שונים בתפיסת האקלים הארגוני בבית־הספר ‭(N=144)‬