טבלה ‭:4.5‬ ממוצעים, סטיות־תקן וערכי F של ההבדלים בין בעלי התפקידים בתפיסת האקלים בבית־הספר ‭(N=144)‬