טבלה ‭:4.3‬ התפלגות אוכלוסיית המורים בסקר הראשון לפי מסגרת החינוך ולפי תפקיד