סקרים לבדיקת ההבדל בין קבוצות שונות של בעלי תפקידים בבית־הספר

סקרים לבדיקת ההבדל בין קבוצות שונות של בעלי תפקידים בבית הספר שני הסקרים הקיפו קרוב לחמש מאות מנהלים ובעלי תפקידים ניהוליים אחרים ( כגון יועצים , סגני מנהלים , רכזים פדגוגיים וכדומה , ( וכן מחנכים ומורים מקצועיים , משלושים ושלושה בתי ספר שונים : יסודיים ועל יסודיים , ממלכתיים וממלכתיים דתיים , גדולים וקטנים , בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד . בתי הספר נבחרו באופן אקראי , ושייכים לשלושה מחוזות שונים בישראל . תיאור הסקר הראשון הסקר הראשון כלל 350 אנשי צוות < 33 . 7 ° 0 / ) 118 - בעלי תפקידים ניהוליים , 118 < 33 . 7 ° / 0 ) מורים מקצועיים ו ( 32 . 6 ° 0 / > 114 מורים מחנכים - מ 28 בתי ספר שונים : 14 בתי ספר יסודיים , 5 חטיבות ביניים ו 9 בתי ספר תיכונים . טבלה 4 . 3 מציגה את התפלגות האוכלוסייה שנבדקה בסקר הראשון . מטרותיו של הסקר הראשון היו כדלקמן : ( 1 ) לאבחן את הפרופיל הארגוני של בתי הספר , דהיינו , לבדוק אם על פי תפיסתם של אנשי הצוות בית הספר נוטה יותר לכיוון הביורוקרטי המדרגי או לכיוון המערכתי ; ( 2 ) לבחון אם קיימים הבדלים בתפיסת הפרופיל הארגוני של בית הספר בין בעלי התפקידים השונים ;...  אל הספר
רמות