אמות־מידה להערכת הפרופיל הארגוני של בית־הספר

אמות מידה להערכת הפרופיל הארגוני של בית הספר גם אם מוסכם שדגם הארגון המערכתי עשוי להניב תפקוד יעיל יותר של בית הספר בתנאים של מציאות שמשתנה במהירות , חשוב לזכור כי אין לצפות שבתי הספר יוכלו לתפקד ללא המאפיינים הביורוקרטיים המדרגיים . מאפיינים אלה חשובים ונחוצים בכל ארגון , בין שהרעיון מקובל ובין שהוא אינו מקובל . המילה "ארגון" מקפלת בתוכה את פעולות ההתארגנות של אנשים לצורך הגשמת מטרות , והתארגנות של אנשים נעשתה מאז ומעולם - ותיעשה כנראה תמיד - על פי מומחיותם , השכלתם , נסיונם וכושר מנהיגותם . מצב זה יוצר בהכרח מבנה שהוא ביסודו ביורוקרטי מדרגי . ( Sweetland , 2001 Hoy &) לכן השאלה אינה על פי איזה משני הדגמים בית הספר מתפקד , אלא אם ניתן לזהות בבית הספר תחומים שבהם הוא נוטה יותר לתפקד על פי הדגם הביורוקרטי , ותחומים אחרים שניתן לזהות בהם סגנון התארגנות מערכתי . כדי לענות על שאלה זו פותח שאלון הכולל שבעה תחומים של התארגנות בבית הספר , שבכל אחד מהם ניתן לדרג את תפקודו של בית הספר על סולם בן עשר דרגות שנע בין הדגם הביורוקרטי לדגם המערכתי . התחומים הללו מבוססים על ההבחנה , שנעשתה כבר לפני ...  אל הספר
רמות