טבלה ‭:4.1‬ השוואה בין שני דגמים ארגוניים של בית־הספר