מאפיינים של בית־הספר כארגון ביורוקרטי־מדרגי או כארגון מערכתי

מאפיינים של בית הספר כארגון ביורוקרטי מדרגי או כארגון מערכתי כאמור , הנושא שנבדק היה כיצד בעלי תפקידים שונים בכל מוסד תופסים את אופיו הארגוני , דהיינו , את מיקומו של בית הספר על רצף שנע בין מאפיינים ביורוקרטיים מדרגיים לבין מאפיינים מערכתיים . הנבדקים התבקשו לדרג את בית הספר על סולם בן עשר דרגות בכל אחד משבעה מדדים , שכל אחד מהם מייצג היבט ארגוני אחר . כך הרכיב למעשה כל משתתף פרופיל ארגוני של בית הספר , כפי שהוא תופס אותו . המאפיינים של ארגון ביורוקרטי מדרגי נסקרו בהרחבה רבה בספרות העוסקת בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה של ארגונים ( ראו : , ( 1993 , 1996 Hoy & Sweetiand , 2001 ; ingersol , ולכן הם ייסקרו כאן בקצרה בלבד . לאחר מכן נסקור את מאפייניו של ארגון בעל אופי מערכתי , על פי המדדים שנבדקו . במתכונתו המקורית , כפי שפותחה על ידי ובר , ( Weber , 1946 ) ארגון ביורוקרטי מייצג סדר רציונלי וסמכויות הנשענות על שלטון החוק . בארגון כזה יש חלוקה ברורה ומסודרת של תפקידים , מדרג ברור של סמכויות , מערכת כללים המגדירים את הביצוע הנדרש בכל תפקיד , ומערך של יחסים בין אישיים המושתתים על דרישות העבודה של...  אל הספר
רמות