מבוא

מבוא בפרק הקודם ראינו שכדי לדעת אם בית הספר הוא ארגון בעל חיבורים רופפים בין יחידותיו או שמא הוא ארגון שבין יחידותיו יש קשר הדוק , צריך להחליט תחילה על אילו יחידות מסתכלים . כאשר ההסתכלות הייתה על הכיתות בבית הספר כיחידות שמרכיבות אותו , הייתה המסקנה שבית הספר הוא ארגון בעל חיבורים רופפים . אולם כאשר בחנו את הקשרים והיחסים בין יחידות או מרכיבים אחרים , ראינו שבית הספר הוא ארגון בעל חיבורים וקשרים הדוקים ביותר בין מרכיביו , ושאופי הקשר ביניהם עשוי לקבוע במידה רבה את האפשרות של בית הספר לאמץ חידושים ושינויים פדגוגיים ולהשתפר . בפרק זה נבחן אפשרות שלישית - הסתכלות על קבוצות האנשים השונות העובדות בבית הספר כעל יחידות או מרכיבים . על פי התיאוריה של ויק , ( Weick , 1976 ) חוסר תיאום מספיק בין פעולות או בין אנשים , תגובה לא מתוכננת שלהם על אירועים שונים ויכולת דלה של ראיית המצב על ידי אנשי הארגון הן בין התופעות שמאפיינות חיבורים רופפים בארגון . לנוכח דברים אלה נבחן בפרק זה את החיבורים בין שלוש קבוצות הממלאות תפקידים שונים בבית הספר : מחנכים , מורים מקצועיים וצוותי ניהול . הכוונה בצוותי ניהול...  אל הספר
רמות