שינוי בבית־הספר כיחידה אחת: כמה זמן דרוש לכך?

שינוי בבית הספר כיחידה אחת : כמה זמן דרוש לכך ? בית הספר הוא בעת ובעונה אחת גם ארגון יציב מאוד וגם ארגון שמתרחשים בו כידוע שינויים ותזוזות בלתי פוסקים . לכאורה נדמה הדבר כסתירה , אך למעשה אין שינוי ויציבות מושגים סותרים הנמצאים בשני קצותיו של אותו רצף , אלא מושגים המגדירים שני מדדים שונים המתקיימים זה לצד זה : האחד הוא מדד היציבות , אשר נע בין יציבות רבה ליציבות מועטה ; והאחר הוא מדד השינוי , אשר נע בין שינוי ממעלה ראשונה לשינוי ממעלה שנייה ( על פי מינוחם של ואצלאוויק , ויקלנד ופיש , ( 1979 או בין שינוי אפיזודי לבין שינוי מתמשך ( על פי מינוחם של . ( Weick & Quinn , 1999 תחושת היציבות בבית הספר נובעת מן העובדה שכל מחזור של תלמידים שנכנס לבית הספר יישאר בו שש שנים עד המעבר לחטיבה העליונה או עד לסיום בית הספר , דבר שמקנה יציבות מבחינת האוכלוסייה . בכל שנה מחזור של תלמידים מסיים את לימודיו בכיתת גיל אחת ומחזור חדש נכנס לאותה כיתה , והתהליך אשר החל בתחילת השנה והסתיים בסופה מתחיל מהתחלה . המורים נשארים עם כיתת תלמידים בין שנה לשנתיים , אך באופן קבוע קבוצת מורים אחת שייכת לכיתות הנמוכות - ל...  אל הספר
רמות