טבלה ‭:3.2‬ חמשת המרכיבים של הוראה וארגון בבית־הספר המסורתי ובבית־הספר החדשני