טבלה ‭:3.1‬ חמשת המרכיבים של הוראה וארגון בכיתה המסורתית ובכיתה החדשנית