המרכיבים בבית־הספר שיש ביניהם חיבור הדוק

המרכיבים בבית הספר שיש ביניהם חיבור הדוק על פי המלצתו של ויק ולנוכח טענותיו של אינגרסול , חשוב לבדוק אם בסופו של דבר הקביעה שבתי ספר הם ארגונים בעלי חיבורים רופפים בין מרכיביהם אכן נכונה . אחת הדרכים לבדוק זאת היא לברר באופן ספציפי יותר מהן היחידות הקיימות בבית הספר שצריך להיות חיבור או קשר ביניהן , ומה משקלן בחייו של המוסד . האם אלה הכיתות השונות , האם אלה המורים , האם תוכניות הלימודים השונות ? צורות ההוראה ? האם זו כל אחת מהכיתות אל מול בית הספר כולו ? כל אלה מהווים מרכיבים שללא חשיפת הקשרים ביניהם אי אפשר להבין את בית הספר . אם בוחרים בכיתות השונות כיחידות לבדיקת החיבורים , אזי מקבלים פרופיל ברור למדי של חיבור רופף , מכיוון שבין כיתות שונות יש דברים משותפים מועטים בלבד , ומה שקורה בכיתה אחת משפיע מעט מאוד - אם בכלל - על כיתה אחרת . אך השאלה היא אם הכיתות הן אכן היחידות הרלוונטיות לבדיקה אם בית הספר הוא ארגון בעל חיבורים רופפים או הדוקים . להלן יוצעו כיחידות בדיקה מרכיבים שאינם הכיתות . נציג בפירוט חמישה מרכיבים כאלה , ונבחן את התלות ההדדית והקשרים הקיימים ביניהם , כפי שהם באים לידי...  אל הספר
רמות