התיאוריה של בית־הספר כארגון בעל חיבורים רופפים בין יחידותיו

התיאוריה של בית הספר כארגון בעל חיבורים רופפים בין יחידותיו אחת הצורות להשגת מידע תקף על בית הספר ולהבנת דפוסי הארגון שלו היא עיון בתיאוריות העוסקות בנושא . אינגרסול ( ingersol , 1993 ) מונה שלוש תיאוריות העוסקות בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה של ארגונים , אשר כל אחת מהן משתמשת בבית הספר כדוגמה לארגון , אף שבית הספר הוא ארגון יוצא דופן שקשה להשוותו עם ארגונים אחרים . אינגרסול טוען כי הקפדתה של כל תיאוריה ארגונית להתייחס אל בית הספר נובעת מן האתגר שבית הספר מציב , שכן למרות היותו ארגון ביורוקרטי במובן הקלסי על פי מקס ובר , ( Weber , 1946 ) הוא אינו מתפקד על פי אמות המידה של הביורוקרטיה הרציונלית . ובר גרס שביורוקרטיה היא ההתגלמות המודרנית של רציונליות , קרי , יצירה של מערכות עם חוקים ותפקידים שמשרתים יעדים מתוכננים , ולא מטרות אישיות . העובדה שקשה לזהות את תפקודו של בית הספר באופן ברור רק על פי אמות מידה אלה הניבה מספר רב של מחקרים , שחלק גדול מהם נעשה על ידי חוקרים מחוץ לתחום החינוך > ראו : , dngersol , 1993 אשר ניסו לנתח ולהסביר את התופעה הארגונית ששמה "בית ספר . " אחת התיאוריות שכבשו מקום...  אל הספר
רמות