מבוא

מבוא כפי שראינו בפרק הראשון , בתי ספר הם ארגונים שניתן לאפיינם על ידי המעגל של תשומות , עיבוד התשומות ויצירת שינויים , תפוקות , ומשוב שמכוון את התשומות . אולם האנשים הפועלים בבית הספר אינם מודעים תמיד לקיומם של המרכיבים הללו ולאופן שבו פעולות היומיום בבית הספר קשורות אליהם . הם גם אינם ערים תמיד לקשרים בין ארבעת המרכיבים הללו ולהשפעות ההדדיות ביניהם . ( Goodiad , 1984 ) למצב זה יש כמה השלכות על יעילות פעולתו של בית הספר , שנפרטן בסיוע המודלים ההתנהגותיים שפיתח כריס ארג'יריס . בשנות השמונים קבע ארג'יריס ( Argyris , 1982 ) שהתנהגותם של האנשים בארגונים יעילה פחות מכפי שהאנשים בארגון התכוונו שתהיה , וניתח את הסיבות לכך . בין היתר זיהה החוקר שורה של התנהגויות - שאותן הוא מכנה "המודל הראשון של התנהגות" - ( Model One ) אשר מקורן בפרשנות מוטעית שאנשים נותנים לאירועים המתרחשים סביבם , ובמסקנות שגויות שאנשים מסיקים מפרשנות זו . על סמך הפרשנות והמסקנה שבאה בעקבותיה , אנשים מחליטים החלטות בדבר התנהגותם בעתיד . משקיבלו את ההחלטה , הם מחזיקים בה ומכנים אותה "נסיון חיים , " ובעטייה הם נמנעים מלבדוק א...  אל הספר
רמות