הצעות לעבודה עם צוות בית־הספר בנושא של קבלת החלטות וניהול דיונים גלויים

הצעות לעבודה עם צוות בית הספר בנושא של קבלת החלטות וניהול דיונים גלויים כפי שהוצע בפרק הקודם , גם כאן מומלץ ליצור בשלב הראשון קבוצה של יועצים שתגבש את החשיבה בנושא של קבלת החלטות בבית הספר לאור המוצג בפרק 11 לדוגמה , בקבוצה של קורס ליועצים הועלתה לדיון בעיה של תלמיד מסוים שהמנהל מסרב לקבלו לבית הספר ללא הצדקה או הסבר מתקבל על הרעת . זה ולאור חמש השאלות המופיעות בסיכומו של הסעיף "שיתוף המורים בקבלת החלטות - האם הרעיון מציאותי . " ? כמו כן מוצע שקבוצה כזו תנסה לברר גם את המשמעות של השאלות המופיעות להלן . בשלב השני תיעשה העבודה עם צוות בית הספר . אחת הפתיחות האפשריות לעבודה עם הצוות היא לנסות להעריך עם צוות הניהול באיזו תדירות מתקבלות בבית הספר החלטות מהירות כתוצאה מלחץ מסוגים שונים . מוצע לנסות לזהות עם הצוות את מוקדי הלחץ . רצוי לתעד את תוצאות הדיון כדי לאפשר טיפול והתמודדות עם מוקדי הלחץ . להלן מוצעות שאלות לדיון עם צוות המורים וההנהלה . אופן העבודה הרצוי על שאלות אלה הוא לקיים סדרת מפגשים ולדון בכל פעם בשאלה אחת . גם כאן מומלץ לתעד את העבודה כדי שהדברים ישמשו בסיס לקביעת מדיניות ודרכ...  אל הספר
רמות