ציור ‭:2.2‬ ארבע אפשרויות של השתתפות מורים בקבלת החלטות