חלק שני: שיתוף המורים בקבלת החלטות

חל ק שני : שיתוף המורים בקבלת החלטות ההיבט התיאורטי בתחילת הפרק שאלנו מהן הפעולות המהוות את לב העשייה החינוכית בבית הספר , ולמי יש שליטה בהן ? כפי שאמרנו , התפיסה המקובלת היא שהפעולות בבית הספר נחלקות לשני תחומים נפרדים ; התחום הבית ספרי הרחב , שכולל ניהול , תיאום , תכנון והקצאת משאבים ; ותחום הכיתה , שכולל הוראה ופעילויות חינוכיות פדגוגיות . באופן מסורתי , תחום הניהול הכללי של בית הספר נתפס כחשוב יותר בסולם הביורוקרטי המדרגי , והזכות לקבלת החלטות בתחום זה שמורה להנהלת בית הספר . אולם על פי התפיסות החדשניות , יש לתת בידי המורים , שהם המשאבים החשובים ביותר של בית הספר , כוח רב יותר ושותפות אמיתית בניהול בית הספר , באמצעות שיתופם בקבלת החלטות הנוגעות בעיצוב מדיניותו . אלא שהמחקר והידע בנוגע לתכנים הנכללים תחת הכותרת "מדיניות בית הספר" מועטים מאוד . אינגרסול ( Ingersol , 1996 ) טוען שרוב המחקר הסוציולוגי על ארגון בית הספר הצטמצם לנושא של בדיקת היעילות האקדמית , ומטבע הדברים התמקד בהישגי התלמידים על פי מבחנים סטנדרטיים כמדד לתפוקות הארגוניות של בית הספר . באופן כזה נותרו תחומים רחבים וחש...  אל הספר
רמות