חלק ראשון: תהליכי פתרון בעיות בצוות בית־הספר

חלק ראשון : תהליכי פתרון בעיות בצוות בית הספר מנהלים ומורים מתמודדים עם זרם בלתי פוסק של בעיות במשך כל שנת לימודים נתונה . אחדות מהן נושאות אופי קצר מועד וניתנות לפתרון בקלות יחסית , ואילו אחרות נושאות אופי מורכב ומצריכות זמן וסבלנות רבים . בשני המקרים , כאשר מזהים בבית הספר בעיה או כמה בעיות המחייבות טיפול , תחילה יש לנסחן באופן נכון , ולאחר מכן יש לנתח כל אחת מהן באופן זהיר וקפדני . הסבירות לפתרונות מוצלחים עולה ככל שיודעים לנסח את השאלות באופן אפקטיבי ומדויק . עובדה זו אינה בבחינת גילוי חדש , וחוקרים בתחום כבר עמדו עליה לפני שנים רבות . ( 1996 / 7 ; Getzels , 1975 Dewey , 1933 ; Doyle , ) לכאורה , הגדרת הבעיה או ניסוחה נראים עניין לא מסובך . הרי מי מן המורים אינו יכול לומר במשפט או שניים מהן הבעיות המחייבות טיפול בבית הספר ? אולם בפועל מתברר שמורים רבים מתקשים לנסח בעיות באופן ברור ומדויק , וכאשר הן עולות בשיחה , הן מנוסחות בעיקר כתלונות ובשפה מקוצרת ביותר " ) יש לנו בעיות משמעת , " "קיימת בעיית אלימות בבית הספר , " "יש בעיית הישגים" וכדומה . ( לכן נשאלת השאלה מה פירוש הדבר לנסח נכ...  אל הספר
רמות